สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

พม.แจง 4 ประเด็นต้นเหตุ
"มะกัน"ลดอันดับค้ามนุษย์ไทย


พม. ชี้แจงกรณีประเทศไทยถูกลดอันดับการค้ามนุษย์เป็น 3 ระบุ สหรัฐฯตัดสินจาก 4 ประเด็นหลัก ทั้งไม่มีความก้าวหน้าป้องกันปราบปรามอย่างจริงจัง เร่งหารือประเทศเพื่อนบ้านร่วมแก้ปัญหา ยันชาวโรฮิงญาหนีเข้าไทยไม่เป็นจริงแค่ทางผ่านไปมาเลเซีย
      
เมื่อเร็ว ๆนี้  (26 มิ.ย.57) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการแถลงข่าวประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และกรณีถูกกระทรวงการต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ปรับลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ตกไปอยู่ระดับ 3 ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

นายวิเชียร กล่าวว่า กระทรวงต่างประเทศ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปรับลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยเป็นระดับ 3 โดยระบุว่า ประเทศไทยไม่ได้แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เท่าที่ควร จึงถูกลดระดับโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง คือ 1. การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระบุว่า การคัดแยกผู้เสียหายในประชากรกลุ่มเสี่ยงดำเนินการได้ไม่เพียงพอ และเมื่อคัดแยกแล้วไม่ได้ส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครอง 2. การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคประมง ไม่พบว่ามีการดำเนินคดีกับเจ้าของเรือ หรือ ไต้ก๋ง ที่บังคับใช้แรงงาน 3. กรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา ระบุว่าไม่พบว่ามีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในข้อหาการค้ามนุษย์ และ 4. การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีการรายงานผลการสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ ทั้งนี้ การที่ไทยถูกจัดอยู่ในระดับ 3 สหรัฐฯ อาจพิจารณาระดับการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการค้า เช่น ด้านทหาร ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม เว้นแต่กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ จะพิจารณาร่วมกัน โดยเป็นกระบวนการภายในของฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อเสนอประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ยกเว้นระดับการให้ความช่วยเหลือ ต่อประเทศที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 3
นายวิเชียร