นางสาวอลิสา    นักศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาลตร์ ภาควิชาอาชญวิทยา เก็บข้อมูลจากนักโทษข้อหาข่มขืนจากคุกบางขวางและลาดยาว จำนวน 100 คน
- 90% เลือกผู้หญิงผมยาว คือหางเปีย หางม้าปล่อยตามธรรมชาติ เพราะกระชากจากข้างหลังได้ง่าย
- 87% เลือกผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าถอดง่าย แต่หากพบผู้หญิงถูกใจแต่สวมเสื้อผ้าที่ต้องใช้เวลาถอดนาน เขาจะกลับมาดักรอเป็นครั้งที่สองพร้อมกรรไกรหรือคัตเตอร์
- 84% เลือกผู้หญิงที่เดินไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วย มือถือสามารถนำไปขายต่อได้ หรืออ่านการ์ตูน หรือหนังสืออื่นขณะเดินเพราะไม่ได้ระวังตัว

- 96% เลือกผู้หญิงที่เดินทางไปไหนมาไหนเวลากลางคืน เพราะผู้ชายส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกตอนกลางคืนโดยไม่คำนึงว่าต้องเป็นผู้หญิงสวยหรือหุ่นดี ขอให้มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอ มีนักโทษบางขวางคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าหากเวลานั้นเป็นเวลาที่เขาต้องการปลดปล่อยแล้วเขาไม่เลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย วัว ควาย
- 99% เลือกผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว มีนักโทษบางขวางคนหนึ่งทำทีเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับผู้หญิงคนที่ถูกใจจากกลุ่มเพื่อนของเธอที่เดินด้วยกันไปข่มขืน
- 80% สามารถข่มขืนได้ในการกระทำครั้งแรกโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในผู้หญิงนั่นเองเป็นอุปกรณ์ช่วยประกอบการกระทำผิด เช่น เข็มขัด ลูกกุญแจ กระจกส่องหน้า
- 70% เลิกล้มความตั้งใจหากผู้หญิงคนนั้นจ้องหน้าเขาแล้วเริ่มต้นสนทนาสั้นๆกับเขาก่อน ขณะที่เขาเข้าประชิดตัว เช่น โทษค่ะ กี่โมงแล้ว
หากใครมีเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้หญิงโปรดแจ้งข้อมูลที่มูลนิธิเพื่อนหญิง

ข้อมูลจากผู้ต้องขัง100 คนข้อหาข่มขืนจากคุกบางขวางและลาดยาว

ผลงานการออกแบบโปสเตอร์และแผ่นพับเพื่อมูลนิธิเพื่อนหญิง
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


มูลนิธิเพื่อนหญิงขอกราบขอบพระคุณ ชมรมช่างภาพวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ที่จัดอบรมการถ่ายภาพหญิงเพื่อเพื่อนหญิง โดยผู้เข้าอบรม เสียค่าลงทะเบียน ท่านละ 300 บาท รายได้จากการลงทะเบียนทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มอบให้มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นเงิน 30,000 บาท
ช่วงหนึ่งของการเสวนา มีช่างภาพมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ถ่ายรูปแฟชั่นต่าง ๆรูปสารคดีต่าง ๆมาให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปด้วย

น้ำใจงาม  ๆจากชมรมช่างภาพวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
มอบเงินบริจาค 30,000  บาทเพื่อกิจกรรม มู ล นิ ธิ เ พื่ อ น ห ญิ ง