อีกความก้าวหน้า 
มูลนิธิเพื่อนหญิง สำนักงานตำรวจ  กระทรวงพัฒนาสังคม

จับมือฝึกอบรม ตำรวจหญิงและพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใต้พรบ เด็กสตรี ความรุนแรงในครอบครัว/ทางเพศ/กรณีท้องไม่พร้อมและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองให้มีการร่วมมือประสานการทำงานแบบทีม    เพื่อแก้ปัญหาต่างคนต่างทำ และการมาทำฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้เสียหายและติดตามความก้าวหน้าของการคุ้มครองงานนี้ผู้หญิงเด็กและครอบครัวได้ประโยชน์กันเต็มๆๆ
มีการทำระบบไดเร็กเทอรี่หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ตัวบุคคลที่จะทำงานร่วมกันในแต่ละจังหวัดจะก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ประชาชนช่วยพิสูจน์ผลงาน
เมื่อเกิดเหตุการทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสามารถไปร้องทุกข์ได้ที่พนักงานสอบสวนหญิง บกน1-9มีทุกสน /ต่างหวัด มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆๆ

ภาคเหนือ   จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง
ภาคอีสาน นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี
ภาคใต้ สงขลา สุราษฎร์ ระนอง ยะลา ปัตตานี

หากไม่ได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ ติดต่อประสานงานมาได้ที่มูลนิธิเพื่อนหญิง เราจะประสานความร่วมมือให้ทุกท่านอีกครั้ง งานนี้ช่วยกันนะคะสังคมจะได้มีความปลอดภัยสำหรับเด็กและสตรี ในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า หากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจิรงจัง หรือทำจิรง จะลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไปได้เยอะ ขอปรบมือและให้กำลังใจ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และ ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และ UN WOMEN ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ