ร้องทุกข์
กับตำรวจหญิง
เชิญชวน คุณผู้หญิง ที่ประสบปัญหา หลากหลายมิติความรุนแรง ครอบครัว เพศแจ้งความร้องทุกข์ กับ พนักงานสอบสวนหญิงได้ ที่ กองบังคับการ ปรามการค้ามนุษย์ คดีเกี่ยวกับเด็กสตรีทั่วประเทศ / เยื้องโรงเรียน หอวัง ไกล้แดนเนรมิต เก่า ถนน พหลโยธิน
ร้องทุกข์
กับตำรวจหญิง
www.fowomen.org
เว็บไซด์มูลนิธิเพื่อนหญิง
ที่อยู่   386/61-62 รัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-513-1001 (อัตโนมัติ 5 สาย)
โทรสาร 02-513 -1929
สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

พฤติการณ์ที่ชาวผิวสี
มักใช้หลอกลวง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
มูลนิธิเพื่อนหญิงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับหญิงไทยถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีหญิงไทยโดยแก๊งต่างชาติ((ส่วนใหญ่เป็นไนจีเรีย)ในมาเลเซียไหมค่ะ บางคนสูญเสียเงิน เป็นหนี้เป็นสิน บางคนสิ้นหวังในชีวิต เหมือนทำร้ายทางด้านจิตใจลึกๆ จนมีหญิงไทยตั้งเฟสขึ้นมาเพื่อเตือนภัย เพราะเมื่อเป็นภัยไปแล้วส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย ถูกตำหนิ ไม่แจ้งความ กลัวครอบครัวเสียใจ แล้วพวกมันก็ได้ใจ ที่ไม่มีใครทำอะไรมันได้แม้แต่เจ้าของบัญชีเองซึ่งเป็นหญิงไทย มันจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ นามสกุล ตำรวจก็ช่วยสุดฤทธิ์ ถึงขนาดบางนายตามไปเอาเรื่องถึงมาเลเซีย คำตอบคืนต้องแจ้งความที่มาเล และต้องเดินทางไปให้บอกคำตามที่ตำรวจมาเลต้อง เห็นความยากลำบากแล้วตำรวจท่านนั้นกลับมาอย่างผิดหวัง
ตอนนี้มีหญิงไทยรวมกลุ่มตั้งเฟสเพื่อต้านมัน ใช้ชื่อว่า Thai Anti Scam (สาวไทยรู้ทันกลลวง)


จดหมายข่าว เครือข่ายแม่หญิงอีสาน โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง แจกให้กับแกนนำและกลุ่มสตรีในเครือข่ายภาคอีสาน จำนวน 20,000 เล่ม สนับสนุนงบโดย EUครม.ผ่านร่าง
พ.ร.บ.ยาสูบ ฉบับใหม่

คณะรัฐมนตรีผ่านร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแล้ว โดยยกเลิกพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับเดิม ที่ใช้มานานกว่า 20 ปี ซึ่งเครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ระบุว่า เป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทยและประชาชนไทยในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรณี ครม.มีมติผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ..ว่า นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาลในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เพราะขณะนี้มีนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่าปีละ 200,000 คน โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ จึงอยากเชิญชวนประชาชนร่วมงดบุหรี่ โดยได้น้อมนำคำแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ให้ไว้เมื่อ พ.ศ.2540 ว่า "กูเลิกบุหรี่แล้ว จะเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่ใจเป็นคนใจไม่จริงก็ละไม่ได้ ต้องเป็นคนใจเด็ดขาด พูดคำไหนเป็นคำนั้น ถึงจะละได้ ทำได้วิธีละง่ายๆ ก็อย่าสูบ วางเลย ทิ้งเลย ไม่ต้องสูบทั้งต่อหน้าและลับหลัง กูละแล้ว กูไม่สูบแล้ว" ซึ่งผู้ที่สนใจอยากจะได้โปสเตอร์หลวงพ่อคูณเลิกบุหรี่สามารถติดต่อขอรับได้ที่www.smokefreezone.or.th หรือ โทร.สอบถามได้ที่ 0-2278-1828 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขณะที่สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ฉบับใหม่ ประกอบด้วย ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ปรับปรุงนิยามคำว่า "ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ให้ครอบคลุมไปถึง บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นมวน และห้ามขายผ่านรูปแบบของพริตตี้รวมถึงห้ามขายในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานบริการ สาธารณสุข สถานศึกษา สวนสาธารณะ
นอกจากนี้ ห้ามการโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวด และการแข่งขันรวมทั้งห้ามโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังกำหนดด้ามไม่ให้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์หรือการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (ซีเอสอาร์) อีกด้วย ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง และออกใบสั่ง รวมไปถึงเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้นเช่น การสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ จากเดิมมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท เป็นต้น


ภาพสติ๊กเกอร์ น่ารักๆ
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่
พิธีมอบ10 ล้านเสียง
เมื่อวันที่  30 พ.ค. 2558 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีพันธมิตร721องค์กร ทำพิธีมอบ10ล้านรายชื่อเพื่อสนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีการแสดงของกลุ่มนักศึกษา "ยืนกระต่ายขาเดียวไม่เอาบุหรี่" และการสูบบุหรี่ทำให้หน้าแก่และตายเร็ว ที่ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์
ในโอกาสนี้  ทางขบวนสตรี4ภาคได้เข้ามอบชื่อ   300'000 กว่ารายชื่อส่งให้เครือข่ายผลักดัน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย
กล่าววได้ว่า  ขบวนสตรีสร้างสีสันเรียกความสนใจจากมวลชนได้อย่างมาก


ประมวลภาพทุกหน่วยงานรวมพลังผลักดันร่างพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่
รุ่นใหม่ไฟแรง น่าชื่นชม ร.ต.ท.หญิง วิยะดา นิ่มน้อย พนักงานสอบสวน สภ.เบตง ภ.จว.ยะลา ศชต. แม้พื้นที่จะมีความรุนแรง พนักงานสอบสวนหญิงก็ทำงานได้ทุกทีเพื่อปกป้องเด็กและสตรีคะ
ปล.ปัจจุบัน คุณวิยะดา ยศเป็นผู้กองแล้วคะ
คลิกชมคลิปสัมภาษณ์ผ่านรายการ
talk to me

สถิติความรุนแรงต่อเด็ก ที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
พนักงานสอบสวนหญิง มีหน้าที่โดยตรงที่จะคุ้มครองปกป้องดูแลเด็กๆ เหล่านี้
ภาวนาให้คดีมันลดลงเรื่อยๆ เราไม่ได้อยากเห็นเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
เพราะเมื่อถูกกระทำในวัยเด็ก มีโอกาสสูงที่ผู้ถูกกระทำจะกลายเป็นผู้กระทำด้วยความรุนแรง
คุณรู้หรือไม่ ทุกๆ ชั่วโมง กำลังมีเด็กโดนทำร้ายถึง 2 คน
และเด็กกว่าร้อยละ 50 บอกว่าเคยได้รับการลงโทษด้วยความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่ ครู และผู้ใกล้ชิด ทั้งโดนตี
ตีด้วยไม้ บิดหู เรียนรู้เรื่องความรุนแรงและวิธีป้องกันได้ที่
www.endviolencethailand.org