12/2/57
วันที่107ของการถูกปิดงานพี่น้องสหภาพแรงงาน สแตนเล่ย์ เร่งมือผลิตน้ำยาล้างจานและดอกไม้ประดิษฐ์
ช่วงนี้ออเดอร์ล้นหลามจริงๆ
ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพวกเรา
เมื่อแรงหญิงถูกปิดงานทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
ช่วงขณะเวลาที่อยู่รวมกัน ผู้ใช้แรงงานทุนในการต่อสู้น้อยจึงต้องช่วยกันหาทุนในการต่อสู้ เพื่อความเป็นธรรมให้กับตัวเองและมวลหมู่สมาชิกสหภาพแรงงาน
สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ