ร่วมสนับสนุนให้
ลด ละ เลิกบุหรี่
เพื่อไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่น ทั้งเด็กและสตรี #ปกป้องเด็กจากบุหรี่

เพิ่มเติม : change.org/tobacco-bill

ขอเชิญชวนท่านลงนาม
สนับสนุนให้แก้ไขบุหรี่ได้
ตามลิงค์เหล่านี้ค่ะ