www.fowomen.org
เว็บไซด์มูลนิธิเพื่อนหญิง
ที่อยู่   386/61-62 รัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-513-1001 (อัตโนมัติ 5 สาย)
โทรสาร 02-513 -1929
สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

พฤติการณ์ที่ชาวผิวสี
มักใช้หลอกลวง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
มูลนิธิเพื่อนหญิงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับหญิงไทยถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีหญิงไทยโดยแก๊งต่างชาติ((ส่วนใหญ่เป็นไนจีเรีย)ในมาเลเซียไหมค่ะ บางคนสูญเสียเงิน เป็นหนี้เป็นสิน บางคนสิ้นหวังในชีวิต เหมือนทำร้ายทางด้านจิตใจลึกๆ จนมีหญิงไทยตั้งเฟสขึ้นมาเพื่อเตือนภัย เพราะเมื่อเป็นภัยไปแล้วส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย ถูกตำหนิ ไม่แจ้งความ กลัวครอบครัวเสียใจ แล้วพวกมันก็ได้ใจ ที่ไม่มีใครทำอะไรมันได้แม้แต่เจ้าของบัญชีเองซึ่งเป็นหญิงไทย มันจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ นามสกุล ตำรวจก็ช่วยสุดฤทธิ์ ถึงขนาดบางนายตามไปเอาเรื่องถึงมาเลเซีย คำตอบคืนต้องแจ้งความที่มาเล และต้องเดินทางไปให้บอกคำตามที่ตำรวจมาเลต้อง เห็นความยากลำบากแล้วตำรวจท่านนั้นกลับมาอย่างผิดหวัง
ตอนนี้มีหญิงไทยรวมกลุ่มตั้งเฟสเพื่อต้านมัน ใช้ชื่อว่า Thai Anti Scam (สาวไทยรู้ทันกลลวง)


จดหมายข่าว เครือข่ายแม่หญิงอีสาน โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง แจกให้กับแกนนำและกลุ่มสตรีในเครือข่ายภาคอีสาน จำนวน 20,000 เล่ม สนับสนุนงบโดย EU
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน ม.ค.-ก.พ.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน มี.ค.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน เม.ย 2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนพ.ค.-มิ.ย.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน ก.ค.-ส.ค.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนก.ย.-ธ.ค.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนม.ค.-เม.ย.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนเม.ย.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนพ.ค.-มิ.ย.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนก.ค.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนส.ค..2558
เชิลคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนก.ย.2558
วันที่ 18-19 พย .ที่ผ่านมาเวทีสรุปบทเรียนงานสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ 58 ภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค วางแผนพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนสานงานเสริมพลังสร้างความมั่นคงทางสุขภาวะคนใต้
     แกนนำเครือข่ายสตรี 4 ภาค อีสานรุกทำแผนนำร่องบุรีรัมย์เป็นนครแห่งความสุขปลอดอบายมุขทุกเทศกาล เพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงรณรงค์จัดโซนนิ่งโดยเฉพาะ สถานศึกษา หอพัก แมนชั่น จัดเวทีบทบาทกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กและสตรี
    นางสาวธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อนหญิง เปิดเผยถึงการยกระดับจังหวัดขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัวและชุมชน จาก5 อบายมุข เนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรง โดยพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายแกนนำสตรี 4 ภาค ขยับองคาพยพสานพลังภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายเด็ก/สตรี  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หยุดพนัน เด็กติดเกมส์ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่องของแต่ละภูมิภาค เพื่อขอรับทราบนโยบายเกี่ยวกับเด็กและสตรีของจังหวัด ตลอดจนร่วมหารือเพื่อยกระดับการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี อันมีปัจจัยเสี่ยงร่วมจากอบายมุขอย่าง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน เด็กติดเกมส์  ซึ่งฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศถ้อยแถลงต่อการประชุมองค์การสหประชาชาติในโอกาสครบรอบ 70 ปี เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
    นางสาวธนวดี ชี้แจงต่อเนื่องว่าภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551  รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม  ได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วน   จึงมาขอหารือและมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 10 ข้อ ได้แก่ กำหนด "วาระจังหวัดขับเคลื่อนปกป้องเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัวไทย" จัดเวทีทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ นายอำเภอ ผู้นำอ.บ.ต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯต่อเด็กและสตรี 3)เพิ่มมาตรการในการไม่อนุญาตให้มีการเปิดสถานบริการใกล้วัด โรงเรียน ชุมชน  และกวดขันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปในสถานบริการหรือจัดปาร์ตี้ เสพของมึนเมา เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ ในหอพัก อพาร์ตเมนท์ฯ ลฯ และขอให้ผู้ว่ามีนโยบายนำงบฯโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาทมาหนุนเสริมการพัฒนาสตรีฯลฯ
ในการนี้ภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 58 - เข้าหารือนโยบายเด็กและสตรีกับนายภัทรพนธ์รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและ 27 ตุลาคม 58 พบนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ภาคอีสาน เมื่อ 2 พฤศจิกายน 58  - เข้าหารือบุรีรัมย์นครแห่งความสุข  กับผู้ว่าฯ นายเสรี ศรีหะไตร
ภาคเหนือ เมื่อ 4 พฤศจิกายน 58 จ.พะเยา -เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนา เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณผู้ว่าฯจ.พะเยา,
ส่วนภาคกลาง เครือข่ายเพื่อนหญิงลุ่มเจ้าพระยา กำหนดคณะทำงาน เพื่อวางแผนปฏิบัติการต่อไป ประกอบด้วย นางสุรีย์  ไชยสุกุมาร เครือข่ายสตรีกทม., คุณดวงอมรกฤษณัมพก จ.นนทบุรี,  คุณบัวแก้ว กองดวง จ.สมุทรปราการ, คุณวิภารัตน์  พิพัฒน์เตชากร จ.นครปฐม,  และคุณศิริวรรณ อำนวยสินสิริ จ.เพชรบุรี
ปฏิบัติการนำร่องระดับจังหวัดขับเคลื่อนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขัน  โดยที่เครือข่ายสตรี4 ภาคเลือกพื้นที่จังหวัดขับเคลื่อน  อย่างน้อยภาคละ 2-3 จังหวัด  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กและสตรี  และเครือข่ายภาคประชาสังคมในประเด็น 5 อบายฯในพื้นที่  ชูนโยบายผู้ว่าฯ หมู่บ้านศีล5  ร่วมทำกิจกรรมทางประเพณีสำคัญ  การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง ร่วมกันจัดโซนนิ่ง 5 อบายมุข  ขจัดกลุ่มอิทธิพลที่ดูแลแหล่งอบายมุขต่างๆเพื่อแก้ปัญหาปัจจัยร่วมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแก่เด็ก สตรี และ ครอบครัว
อนึ่งโครงการจึงจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสตรี ขึ้นใน 4 ภูมิภาค เรื่อง "5 อบายมุข  ทำลาย และทำร้ายสุขภาวะครอบครัว" จัดเวที 4 ภาคดังนี้คือ
o    ภาคเหนือ วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 14.20-15.20 น. ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
o    ภาคใต้ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 14.20-15.20 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง
o    ภาคอีสาน วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14.20-15.20 น. ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
o    ภาคกลาง วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 14.20-15.20 น. ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ด้วยการตระหนักในบทบาทของ"แม่ - ภรรยา "ผู้หญิงจึงเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาวะของสมาชิกทุกคนในบ้าน ซึ่งสร้างความกังวลทุกข์ร้อนแสนสาหัสให้แก่แม่บ้าน  เพราะเกือบทุกครัวเรือนมีลูกชาย ลูกสาว หรือเครือญาติ ติดอบายมุขเหล่านี้ตั้งแต่ระดับอ่อนไปถึงขั้นรุนแรงเพียงคลิกด้วยนิ้วมือ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

เวที 5 อบายมุข ภาคอีสาน
ชูหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดี 
ผู้ว่าฯร่วมแกนนำสตรี4 ภาค
ทำแผนจังหวัดนำร่อง
ปฎิบัติการ orangetheworld ถกประเด็นกัน เต็มพิกัด เครือข่ายสตรี 4 ภาค ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ เขย่าให้โลกทั้งใบเป็นสีส้ม เพื่อเร่งสปืดยกระดับ การทำงานของหน่วยงานรัฐ ให้มีการบูรณการ และให้บริการอย่าเข้าใจ เป็นมิตรและเสริมพลัง ผู้หญิง และเด้กหญิง ร่วมทั้งการทำงานป้องกันเชิงลึก สร้างพื้นที่ปลอดภัย