www.fowomen.org
เว็บไซด์มูลนิธิเพื่อนหญิง
ที่อยู่   386/61-62 รัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-513-1001 (อัตโนมัติ 5 สาย)
โทรสาร 02-513 -1929
สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

พฤติการณ์ที่ชาวผิวสี
มักใช้หลอกลวง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
มูลนิธิเพื่อนหญิงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับหญิงไทยถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีหญิงไทยโดยแก๊งต่างชาติ((ส่วนใหญ่เป็นไนจีเรีย)ในมาเลเซียไหมค่ะ บางคนสูญเสียเงิน เป็นหนี้เป็นสิน บางคนสิ้นหวังในชีวิต เหมือนทำร้ายทางด้านจิตใจลึกๆ จนมีหญิงไทยตั้งเฟสขึ้นมาเพื่อเตือนภัย เพราะเมื่อเป็นภัยไปแล้วส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย ถูกตำหนิ ไม่แจ้งความ กลัวครอบครัวเสียใจ แล้วพวกมันก็ได้ใจ ที่ไม่มีใครทำอะไรมันได้แม้แต่เจ้าของบัญชีเองซึ่งเป็นหญิงไทย มันจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ นามสกุล ตำรวจก็ช่วยสุดฤทธิ์ ถึงขนาดบางนายตามไปเอาเรื่องถึงมาเลเซีย คำตอบคืนต้องแจ้งความที่มาเล และต้องเดินทางไปให้บอกคำตามที่ตำรวจมาเลต้อง เห็นความยากลำบากแล้วตำรวจท่านนั้นกลับมาอย่างผิดหวัง
ตอนนี้มีหญิงไทยรวมกลุ่มตั้งเฟสเพื่อต้านมัน ใช้ชื่อว่า Thai Anti Scam (สาวไทยรู้ทันกลลวง)


จดหมายข่าว เครือข่ายแม่หญิงอีสาน โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง แจกให้กับแกนนำและกลุ่มสตรีในเครือข่ายภาคอีสาน จำนวน 20,000 เล่ม สนับสนุนงบโดย EU
1.ทำไมจึงต้องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ กฎหมายปัจจุบันดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือ
      
       ตอบ : พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ใช้มา 23 ปีแล้ว ทำให้ล้าสมัยไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ๆ และไม่ทันกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยยังสูงถึง 40% และจำนวนผู้สูบบุหรี่ยังมีถึง 11.0 ล้านคน บุหรี่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาอันดับที่สองของคนไทย
      
2.กฎหมายนี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไร
      
       ตอบ : ร่างกฎหมายใหม่เน้นการควบคุมการตลาดของบริษัทบุหรี่ สกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็ก ๆ และป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยบริษัทบุหรี่ ประโยชน์โดยรวมของกฎหมายใหม่คือการลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่จะเสพติดบุหรี่ ซึ่งปัจจุบันนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดบุหรี่แล้ว 4 แสนคน ทั้งนี้สถิติพบว่าเด็กไทย 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คนจะเลิกไม่ได้จนตลอดชีวิต

3.กฎหมายนี้จะกระทบต่อร้านค้าปลีกหรือไม่
      
       ตอบ : ผลกระทบต่อร้านค้าปลีกยาสูบแต่ละรายจะมีน้อยมาก เพราะบุหรี่เป็นเพียงหนึ่งในสินค้าหลากหลายชนิดที่ขายโดยร้านค้าปลีก ซึ่งรายได้จากการขายยาสูบคิดเป็นประมาณ หนึ่งในสิบของรายได้ของร้านค้าปลีก ดังนั้น หากรายได้จากการขายบุหรี่ลดลงบ้าง ก็จะไม่กระทบรายได้ของร้านค้าปลีกในภาพรวม
      
4.ประเด็นที่สมาคมการค้ายาสูบไทยที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของร้านค้าปลีก คัดค้านมากที่สุดคืออะไร
      
       ตอบ : สมาคมการค้ายาสูบไทยคัดค้านการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน แต่ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายนี้ เนื่องจากการสำรวจพบว่า 88.3% ของเด็กไทยอายุ 15-17 ปี ที่สูบบุหรี่ ซื้อบุหรี่แบบเป็นรายมวน และในแต่ละวันมีเด็กอายุ 15-18 ปี 236,225 คนที่ซื้อบุหรี่แบบรายมวน การขายบุหรี่แบบรายมวนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กๆ ทดลองสูบจนเกิดการเสพติดบุหรี่ ซึ่ง 70% ของเด็กที่เริ่มสูบจะติดไปตลอดชีวิต ขณะที่มี 97 ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวนแล้ว รวมทั้งลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

5.กฎหมายนี้จะกระทบต่อชาวไร่ยาสูบหรือไม่
      
       ตอบ : โดยบทบัญญัติของร่างกฎหมายใหม่ ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวกับการปลูก การบ่ม หรือการค้าใบยาสูบเลย
      
6.กฎหมายใหม่จะกระทบผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่อย่างไร
      
       ตอบ : ขณะนี้โรงงานยาสูบไทยมีกำไรประมาณปีละ 6,000 ล้านบาท และบริษัทฟิลลิป มอร์ริสประเทศไทย มีกำไรประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท สมมุติว่ากฎหมายใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทำให้ยอดจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตลดลง 10%ผลกระทบที่เกิดกับโรงงานยาสูบไทยคือกำไรลดลง 600 ล้านบาท และบริษัทฟิลลิป มอร์ริส กำไรลดลง 300 ล้านบาทต่อปี แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีกำไรรวมกันถึงปีละ 8,000 ล้านบาท นั่นหมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจะขาดทุนกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
     
7.กฎหมายใหม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่
      
       ตอบ : เนื้อหาในกฎหมายใหม่ทั้งหมดนำมาจากอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก กรณีที่ฝ่ายที่คัดค้านอ้างว่า"อาจจะขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ" คือบทบัญญัติที่ให้อำนาจรัฐบาลในการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในอนาคต
      
       ออสเตรเลียได้ใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแต่ พ.ศ.2555 ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ต่อวัยรุ่น เพื่อทำให้เด็กๆ ติดบุหรี่น้อยลง
        สหภาพยุโรปประกาศว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และขณะนี้ประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ และฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบแล้ว ขณะที่สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์อยู่ในระหว่างการพิจารณากฎหมายนี้
       ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงไม่มีข้อที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหากยังไม่มีการออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ
       **ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่***

7 คำถาม 7 คำตอบ
ทำไมต้องมีกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน ม.ค.-ก.พ.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน มี.ค.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน เม.ย 2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนพ.ค.-มิ.ย.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือน ก.ค.-ส.ค.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนก.ย.-ธ.ค.2557
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนม.ค.-เม.ย.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนเม.ย.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนพ.ค.-มิ.ย.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนก.ค.2558
เชิญคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนส.ค..2558
เชิลคลิกเพื่อติดตามอ่านย้อนหลังเดือนก.ย.2558
ภารกิจเข้าพบผู้ว่าสตูล
เครือข่ายผู้หญิงภาคใต้เข้าพบปะพูดคุยนโยบายเด็กและสตรี พร้อมข้อเสนอเพื่อการปกป้องเด็กสตรีและครอบครัว ผู้ว่าท่านสนใจประเด็นปัญหานี้เช่นเดียวกันและขอให้เครือข่ายผู้หญิงข่วยทำข้อมูลเพื่อจะได้นำไปเสนอในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้น ถือเป็นความโชคดีของแม่หญิงสตูลที่ผู้ว่าท่านรับปากจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาอบายมุขที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กสตรีและครอบครัว

หรือมีญาติ คนรู้จัก ที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ในคดีเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย เพศ ฯลฯ ...

คุณ...!!! มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ
เช่ย ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้ ค่าจัดการศพ เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
> พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
> http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-10-26-27


สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม