สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

หนังสือดีๆ มาอ่านได้ที่ศูนย์ข้อมูลผู้หญิงภาคใต้

เนื่องจากการทำงานของมูลนิธิเพื่อนหญิงที่ผ่านมาพบว่า ผู้หญิงจำนวนมาเข้าไม่ถึงข้อมูลในทุกด้านๆ ทำให้หลายคนพลาดโอกาสที่ดี ในการที่จะได้รับข่าวสาร ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ มากมาย โครงการเครือข่ายผู้หญิงพัฒนากองทุนสตรี ปี 2 (ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการและเครือข่ายสตรีเพื่อการเข้าถึงกองทุน) ภายใต้การสนับสนุนของสสส. ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลผู้หญิง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิง สามารถโทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้ ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูล ได้เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีมุมอินเตอร์เน็ต มุมกฏหมายน่ารุู้สำหรับผู้หญิง มุมธรรมมะ มุมสุขภาพ มุมข่าวสารการเคลื่อนไหวในกิจกรรมสำคัญๆของผู้หญิงทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ขอเชิญมาใช้บริการได้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ