ปัตตานี - เครือข่ายผู้หญิงฯ พบเลขาธิการ ศอ.บต. มอบดอกไม้ให้กำลังใจหนุนกระบวนการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อยุติความรุนแรง เลขา ศอ.บต.เผย ช่วงรอมฎอนการก่อเหตุลดลงมาก วอนทุกฝ่ายช่วยกันสื่อสารเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน
      
       เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2556 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ น.ส.ธนวดี ท่าจีน ผอ.มูลนิธิเพื่อนหญิง นางรอซิดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแกนนำเครือข่ายจาก จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จำนวน 40 คน ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาสตรี เยาวชน เด็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับได้มีการมอบดอกไม้ให้กำลังใจ และสนับสนุนแนวทางการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน
      
       โดย นางรอซิดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำเสนอผลการทำงานของเครือข่ายฯ ในโครงการต่างๆ ตลอดช่วง 6 ปีที่ผ่านมาว่า มีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพสตรี และการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกชนิด การช่วยเหลือเยียวยา มีสตรีที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3,500 คน กิจกรรมที่สำคัญคือ โครงการวานีตา พลังหญิง สร้างสังคม สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใน จ.ปัตตานี โดยการส่งเสริมสิทธิ และสันติภาพ ซึ่งสนับสนุนโดยสถานทูตฟินแลนด์
      
       พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนนี้ลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลอดช่วง 7 วัน มีเหตุเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้ง คือ จ.ยะลา ที่ อ.บันนังสตา และ อ.รามัน ส่วน จ.ปัตตานี นราธิวาส ยังไม่มีเหตุการณ์ นับเป็นสัญญาณที่ดีว่าสถานการณ์ดีขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการยุติการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบในเดือนถือศีลอด จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้ยึดมั่นในข้อตกลงที่ได้พูดคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐ และกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่
      
       "สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันคิด คือ ทำอย่างไรที่จะช่วยกันสื่อสารเพื่อให้ประชาชนนอกพื้นที่มีความมั่นใจ และมีกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพุทธ หรือมุสลิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป" เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าว
      
       น.ส.ธนวดี ท่าจีน ผอ.มูลนิธิเพื่อน กล่าวว่า ขอให้ทาง ศอ.บต.ได้มีการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ผู้หญิงที่ชัดเจน โดยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้หญิงมาร่วมกันคิดแบบมีส่วนรวม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ซึ่งให้ทาง ศอ.บต.เป็นแกนหลักและสนับสนุนงบประมาณ ส่วนในระยะสั้น ทางมูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายผู้หญิงจะได้ร่วมกันทำแผนกิจกรรมที่เป็นจริงในพื้นที่ตามที่ได้มีการหารือกันในวันนี้ต่อไป


ขอขอบคุณ ข่าวและภาพจาก manager online