สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

มุม สวนสุขภาพ ผู้หญิง /มูลนิธิเพื่อนหญิง ศูนย์กรุงเทพฯ
มีข้อมูล เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ผู้หญิงควรรู้ รวมทั้งข้อมูล เรื่องเพศศึกษา
ใครสนใจเชิญได้เลยคะ
เช้านี้ จนท.ฝ่ายระดมทุนและสำนักงาน
ได้จัดแต่งสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการมุมผู้หญิง กับการดูแลสุขภาพ
เพื่อต้อนรับ 8 มีนา วันสตรีสากล
ถ้าผู้หญิง หรือประชาชนท่านใดสนใจ
ในการเข้าชม และรับเอกสาร
เผยแพร่ของมูนิธิเพื่อนหญิง
ก็สามารถ ติดต่อประสานมาได้
ที่ เบอร์โทรศัพท์ 025131001
หรือโทรสาร 025131929