สามารถคลิกภาพปกนี้
เพื่อเข้าอ่านเอกสาร

เรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง:สำรวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ประเทศไทย

จัดทำโดย

มูลนิธิยุติธรรมและสันติภาพ

เชิญคลิกที่โลโก้ซ้ายมือ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว   จัดทำโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 2548

http://prachatai.com/journal/2010/11/32053
งานยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีลำพูน หวังสร้างเครือข่าย “คนงาน-ชุมชน” งดเหล้า ยุติความรุนแรง
Thu, 2010-11-25 12:58
อ่านรายละเอียดคลิกที่ภาพได้เลย