www.fowomen.org
เว็บไซด์มูลนิธิเพื่อนหญิง
ที่อยู่   386/61-62 รัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-513-1001 (อัตโนมัติ 5 สาย)
โทรสาร 02-513 -1929
สวนสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
เปิดร้านแล้วค่ะ

พฤติการณ์ที่ชาวผิวสี
มักใช้หลอกลวง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
มูลนิธิเพื่อนหญิงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับหญิงไทยถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีหญิงไทยโดยแก๊งต่างชาติ((ส่วนใหญ่เป็นไนจีเรีย)ในมาเลเซียไหมค่ะ บางคนสูญเสียเงิน เป็นหนี้เป็นสิน บางคนสิ้นหวังในชีวิต เหมือนทำร้ายทางด้านจิตใจลึกๆ จนมีหญิงไทยตั้งเฟสขึ้นมาเพื่อเตือนภัย เพราะเมื่อเป็นภัยไปแล้วส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย ถูกตำหนิ ไม่แจ้งความ กลัวครอบครัวเสียใจ แล้วพวกมันก็ได้ใจ ที่ไม่มีใครทำอะไรมันได้แม้แต่เจ้าของบัญชีเองซึ่งเป็นหญิงไทย มันจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ นามสกุล ตำรวจก็ช่วยสุดฤทธิ์ ถึงขนาดบางนายตามไปเอาเรื่องถึงมาเลเซีย คำตอบคืนต้องแจ้งความที่มาเล และต้องเดินทางไปให้บอกคำตามที่ตำรวจมาเลต้อง เห็นความยากลำบากแล้วตำรวจท่านนั้นกลับมาอย่างผิดหวัง
ตอนนี้มีหญิงไทยรวมกลุ่มตั้งเฟสเพื่อต้านมัน ใช้ชื่อว่า Thai Anti Scam (สาวไทยรู้ทันกลลวง)


จดหมายข่าว เครือข่ายแม่หญิงอีสาน โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง แจกให้กับแกนนำและกลุ่มสตรีในเครือข่ายภาคอีสาน จำนวน 20,000 เล่ม สนับสนุนงบโดย EU
สรุป
งาน

เวทีสรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสตรี 4 ภาค
กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ
จัดโดย : มูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับเครือข่ายสตรี 4 ภาค
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

    เวทีสรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสตรี  4 ภาคฯ ผ่านการผลักดันร่างพรบ.ฯ  เป็นเวทีเหลียวหลังแลหน้า  สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย   เครือข่ายสตรีประเมินตนเองด้วย SWOT และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายสตรี  ในการสนับสนุนร่างกฎหมาย  ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการร่างกฎหมาย  และการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการปกป้องลูกหลานจากพิษภัยผลิตภัณฑ์ยาสูบในอนาคตต่อไป
 
    ท่ามกลางกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  ซึ่งเริ่มตั้งเค้าลางมา  นับแต่ที่ทำเนียบรัฐบาล วันสตรีสากล  วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เครือข่ายสตรี 4 ภาค และมูลนิธิเพื่อนหญิง  เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายสตรี เนื่องในโอกาสวันสตรีแห่งชาติ 10 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ  ขอให้ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เร่งพิจารณากฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่
    จากนั้นมากิจกรรมการขับเคลื่อนก็มาดั่งพายุกระหน่ำพื้นที่ ระยะเวลา 6 เดือน  คือ เดือนเมษายน - กันยายน 58
"    Mobile  Eventจัดกิจกรรมรณรงค์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ วันที่ 27 มีนาคม - 6 เมษายน 2558ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์  เพื่อขอรายชื่อสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปที่มาร่วมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ด้วยการลงนามที่โต๊ะรวบรวมเสียงสนับสนุน และการเดินรอบบริเวณงานผ่านตัวการ์ตูนเคลื่อนที่ เพื่อระดมเสียงและขอร่วมลงนามชื่อสนับสนุนร่างกฎหมาย  นอกจากนั้น  ในงานยังมีการตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อตระหนักถึงพิษภัยควันบุหรี่เชิงประจักษ์


"    เวที 4 ภาค ให้ความรู้แกนนำสตรีมีการระดมสมอง เรื่องบุหรี่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและครอบครัวอย่างไร  เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัย และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสนับสนุนร่างพรบ.ฯ  มีการให้ความรู้ร่างพรบ.ยาสูบฉบับใหม่  แตกต่างจากร่างเดิมอย่างไร  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีร่างกฎหมายใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ  การวางแผนปฏิบัติการล่ารายชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายในจังหวัดของตน และจังหวัดเพื่อนบ้านใน4 ภูมิภาค
o    การประชุมเครือข่ายสตรีภาคใต้รณรงค์สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
o    เครือข่ายสตรีภาคกลาง :สนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
ณ.  ห้องศรีศุภราช ชั้น10  โรงแรมกานต์มณีกรุงเทพฯวันที่ 17 เมษายน  2558เวลา 13.00-17.00 น.
o    แกนนำเครือข่ายสตรีภาคเหนือสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558  เวลา 13.00-17.00 น.ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ซิตี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
o    แกนนำเครือข่ายสตรีภาคอีสาน :สนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558เวลา 13.00-17.00 น.ณ.  ห้องโชติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์
รีสอร์ตอ.เมือง จ.อุบลราชธานี
"    กิจกรรมเวทีวันสุขภาพผู้หญิง 30 พฤษภาคม 2559 ซึ่งแปรกิจกรรมมาร่วมรณรงค์ 10 ล้านเสียงสนับสนุนร่างพรบ.ฯ ณ ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  เครือข่ายสตรี 4และสตรี กทม.ร่วมเดินพาเหรดประกาศรายชื่อสนับสนุนจากเครือข่ายสตรี กว่า 300,000 รายชื่อ
"    กิจกรรมเว็บเพจ/เว็บไซต์"สวยใสไร้ควันบุหรี่"  มีการออกแบบเว็บเพจ  การสร้างคอลัมน์ต่างๆ ให้ความรู้ ให้ข้อมูล  ประสบการณ์"สูบไม่ถอย"   วิธีการลด-ละ-เลิกบุหรี่ และกิจกรรมรณรงค์ทั้งผู้สูบและไม่สูบร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.ฯผ่านเว็บไซต์
"    เวทีเรียนรู้โจทย์คำถามรายมาตราสำคัญของร่างพรบ.ฯ4 ภูมิภาคได้แก่
o    "เครือข่ายสตรี 4 ภาค กับการขับเคลื่อนผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ...."วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมกานต์มณี ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ
o    ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรภาคใต้ เวทีระดมความคิดผ่าร่างพ.ร.บ.ฯ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสนับสนุน สนช. ผ่านกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่วันที่ 13-14สิงหาคม 58 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
o    ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรภาคเหนือ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558ณ โรงแรมรอยัลเพนนินซูล่าแก่งศรีภูมิ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
o    ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรภาคอีสาน  วันที่ 8-9 กันยายน 2558   ณ โรงแรมระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร
"    วันแม่แห่งชาติ    เพื่อแม่และลูก ลูก ของแม่  ระดมพลังเครือข่ายสตรี4ภาค  และมูลนิธิเพื่อนหญิง พบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ณ รัฐสภา กรุงเทพฯ เข้าพบพร้อมมอบดอกไม้ยื่นหนังสือข้อเสนอต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)คนที่ 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยผลลัพธ์ คือท่านรองประธานสนช.คนที่1 มีตำแหน่งเป็นประธานวิปสนช.รับหนังสือและรับข้อเสนอ 3 ข้อหลัก คือ 1. เมื่อร่างพรบ.ฯผ่านมาถึงชั้นวิปสนช.จะบรรจุวาระพิจารณาในระดับต้น 2)จะแต่งตั้งเครือข่าย ภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับบุหรี่เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการวิสามัญ3)ข้อเสนอตามร่างกฎหมายบุหรี่ใหม่เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน
"    เวที15 ล้านเสียงสนับสนุนร่างพรบ.ฯ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภาเยาวชนฯ ยุวทัศน์ ในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ลานกทม. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ โดยมีเครือข่ายสตรี 3 ภาค 18 คน เครือข่ายสตรีภาคกลาง184 คน รวม 202 คน ร่วมเดินขบวนแห่ป้ายคำขวัญ"เพื่อแม่และลูกๆของแม่  สนช.ต้องเร่งออกพรบ.ฯบุหรี่ใหม่"
"    เวทีสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสตรี 4 ภาคกับการผลักดันร่างพรบ.ฯ  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ ห้องศรีศุภราช ชั้น 10  โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ
โดย :  เวทีนี้มีกรอบการสรุปบทเรียน
1.    ทบทวน/ประเมินความรู้สึกของตนเอง
2.    บอกเล่าประสบการณ์จากมุมมองตนเอง
3.    บอกเล่าเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของเรา และผู้ค้า
4.    สรุปบทเรียนการทำงานระหว่าง คนกับคน,  กลุ่ม : คน,  กลุ่ม : กลุ่ม, 
ซึ่งแกนนำเครือข่ายสตรี ส่วนใหญ่เมื่อได้รับการถ่ายทอดสาระกฎหมาย และให้การสนับสนุนล่ารายชื่อล้วน  รู้สึกภาคภูมิใจ  มีโอกาส  ตระหนักถึงบทบาทตนในฐานะผู้หญิง  มีความรู้ในเรื่องที่รณรงค์มากขึ้น  แต่กังวลว่าจะสามารถหารายชื่อได้ตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ 
มีจุดแข็งคือ แกหนนำมีจิตอาสา  แผนปฏิบัติการ  มีหนังสือนำร่องจากมูลนิธิฯ  เชื่อมั่นในแกนนำ 
แต่ก็พบปัญหาอุปสรรค มีหลายหน่วยงานที่ลงไปล่ารายชื่อในพื้นที่พร้อมกัน  มีความซ้ำซ้อน  ข้อจำกัดเรื่องเวลา  บางพื้นที่มีการต่อต้านด้วยแกนนำแถว 2 สื่อสารถ่ายทอดต่อไม่ครบ  ผู้รับสารบอกว่าไม่ใช่ปัญหา ขาดความน่าเชื่อถือ  พื้นที่ห่างไกลเข้าไม่ถึง  การขาดแคลนงบประมาณทำให้ไม่สามารถไปหารายชื่อที่ห่างไกลได้
ข้อเสนอแนะ
1.    เพิ่มสื่อรณรงค์
2.    เพิ่มงบฯ
3.    เพิ่มแกนนำ/เครือข่าย
4.    เพิ่มเวลา
               จบ....

ประมวลภาพ
วันสรุปบทเรียน